Fair Production

Høy kvalitet & rettferdig produksjon

Vi hos ECO Brotbox legger stor vekt på opprinnelsen til våre produkter. Våre mat- og lunsj bokser produseres av en familiebedrift i Sør-India </ strong>. Grunnleggeren Mustafa inspiserer personlig produksjonsbetingelsene på stedet. Arbeidstakerene får en anstendig lønn som ligger over den offisielle minimumslønnen, og selvfølgelig er ingen barn ansatt i produksjonsanleggene. Disse forholdene er offisielt sertifisert av produsenten. Sikkerhetsstyringen er ISO-sertifisert. Her gjelder strenge retningslinjer for produksjonsen slik at vi kan garantere gjennomgående høy kvalitet for våre produkter.

Våre drikke- og isolerende flasker/beholdere produseres under ansvarlige forhold i Kina. Også her har vi lagt særlig vekt på samarbeid med et selskap som produserer under rettferdige forhold og i samsvar med europeiske standarder. På samme måte som med vår produksjonspartner i India, jobber vi tett med vårt kinesiske produksjonsanlegg. Også her har Mustafa gjennom et personlig besøk sørget for at produksjonen er i tråd med våre verdier.

For mer informasjon vennligst se vår FAQs.