Avbestillingsregler

Avbestillingsregler

Du har rett til, innen fjorten dager og uten å oppgi grunn, å kansellere kontrakten. Avbestillingsperioden på fjorten dager starter fra den dagen du eller fra deg tildelt tredje person, har mottatt varen.

For å aktivere kanselleringen, er det påkrevd at du sender oss (ECO Brotbox – Yasemin Schulz, Åsenveien 35, 1400 Ski, Telefon: 45515171; E-postadresse: info@ecobrotbox.no) gjennom en klart formulert skriftlig erklæring/brev sendt via post, telefax eller e-post) om din beslutning om å kansellere den inngåtte kontrakten. Du kan bruke skjemaet for avbestilling, men dette er ikke obligatorisk (Sample-cancellation Form). Du kan også fylle ut skjemaet for avbestilling på vår nettside, eller bruk et annet klart varsel som du fyller ut og sender via nettsiden vår i elektronisk form (www.ecobrotbox.no). Hvis du benytter denne policyen, informerer vi deg umiddelbart og sender en kvittering av avbestillingen din via e-post.

For at avbestillingsreglene skal være gyldige, er det nok å sende inn varselet før slutten av avbestillingsperioden.

Konsekvenser av kansellering

Ved avbestilling av kontrakten forplikter vi oss til å betale tilbake alle utgifter inkludert fraktkostnadene (med unntak av ekstra kostnader dersom du har valgt en annen levering enn den som tilbys ved standardleveranse fra oss), umiddelbart og innen fjorten dager fra mottaksdagen av avbestillingsvarselet.

Vi refunderer betalingen din via samme betalingsmåte du har kjøpt varene du returnerer, om ikke en annen måte har blitt klart forespurt av deg og avtalt. Ikke i noen tilfeller vil du bli belastet gebyrer på betaling av refusjonen din.

Vi kan nekte betaling før vi har mottatt returvarer eller til vi har mottatt bevis på at du har sendt varene tilbake, avhengig av hvilken som kommer først.

Du forplikter å returnere varene øyeblikkelig og uten forsinkelse, og senest innen fjorten dager fra dagen du informerer oss om kanselleringen. Perioden er gyldig dersom du sender varene før slutten av fjorten dager. Du forplikter deg til å bære kostnadene på returforsendelsen av varene.

Ved tap av verdi på varene er du forpliktet til å betale for inntrufne kostnader kun dersom tapet kan tilskrives håndtering av varene, ikke tilknyttet kvalitet, egenskaper eller funksjon av varene.

Invaliditet av kansellering

Avbestillingsregler er ikke gyldige i tilfeller av kontrakter med følgende betingelser

  • Levering av varer, som er tilpasset forbrukerens individuelle behov eller preferanser. </ li>
  • Levering av varer, som har en kort utløpsdato eller har gått utdatert allerede. </ li>
  • Levering av varer som er forseglet på grunn av hygiene eller personlige helsehensyn, og derfor ikke kan returneres basert på helsevern, dersom forseglingen er fjernet. </ li>
  • Levering av varer som er blandet med andre produkter og ikke kan skilles lenger på grunn av egenskapene til produktets merke. </ li>
  • Levering av alkoholholdige drikker som kan leveres etter 30 dager, og prisingen er utsatt for markedsendringer som selskapet ikke har direkte innflytelse på. </ li>
  • Levering av tale- og videoopptak eller dataprogramvare i en forseglet emballasje dersom emballasjen er skadet. </ li>
  • Levering av aviser, magasiner med unntak av abonnementsavtaler. </ li>